Industriytor

Maskinläggning av betongsten är en växande marknad i Sverige. Internationellt har markstens-beläggningar använts på tungt belastade industriytor i många år.

  • Tål höga fordons- och axellaster
  • Tål höga statiska laster såsom staplade containrar utan risk för genomstansning
  • Tål höga horisontella påkänningar från svängande truckar och lastbilar
  • Är mycket lämpliga på ytor med högt mekaniskt slitage
  • Har oförändrad bärförmåga vid höga temperaturer
  • Har god beständighet mot oljespill, bränslen och avisningsmedel
  • Har lågt underhållsbehov
  • Har lång teknisk livslängd